T-skjorter, capser, penner og plastflasker er viktige for å skape identitet på arbeidsplassen og for å gi et minne fra bedriften, en kick-off eller et møte. Trykkeriene og skiltmakerne er storkjøpere av kreative produkter som man kan trykke på. Over 1000 bedriftsledere og innkjøpere kommer til Sign, Print & Promotion for å inspireres og handle.