Digitale printløsninger til nesten ethvert formål vil du kunne oppleve i messehallen. Og det utstyr som du kanskje ikke ser i hallen spør du etter, og gjør en avtale om en senere demonstrasjon. Alle de viktigste leverandørene innenfor digital produksjonsprint er til stede i hallen. Snakk med dem alle sammen og sammenlign deres forslag.