Det kjører seminarer fra to scener: Canon/Business-scenen og den Kreative Scene, hvor det er Intellia og bitspot.dk, som står for seminarene. På Canon/Business scenen vil det hver hele time starte et nytt og relevant seminar.