Et messebesøk er mye mer enn ny teknologi og nye muligheter. Det er også å møte dine kolleger i bransjen. Sign, Print & Promotion er møtestedet for alle med interesse for visuell kommunikasjon i små og store formater. Vær åpen, nye forbindelser og samarbeider kan oppstå.